Thursday, April 27, 2017

مصري وحخف مالزهايمر هوالشافي

مصري وحخف مالزهايمر هوالشافي
ويومها ياويلك يا من ظلمت،ولو كنت في قصر الجليد أو الرمال حطب عليك وحعمل المعجزة:

ضرب جراحي بعظمة المصري المنسية

No comments: