Wednesday, January 11, 2017

الجرم ضدك مستمر وحقك بيتراكم في عب محتلك

الجرم ضدك مستمر وحقك بيتراكم في عب محتلك
الوريث ابن العدو دارس تاريخ وجغرافيا وقانون عارف بظلم ابوه لابوك وساكت
يعوضك
أو
يبقى عدو ابن عدو

بس

No comments: